header Manifest

Ons gezamenlijke Manifest

Als onderneming werkt Actemium, als onderdeel van VINCI Energies, ín, vóór en dóór een steeds veranderende wereld. Om in die wereld effectief en duurzaam te kunnen te opereren moeten we voldoen aan allerlei wetten, regels, normen en waarden. Daarvoor is goede corporate governance of behoorlijk bestuur van belang. Daarin en daarmee zijn corporate social responsability en corporate sustainability nauw verweven. Wij vinden het belangrijk dat we voor onze opdrachtgevers, huidige en toekomstige medewerkers en andere stakeholders op deze gebieden aantoonbaar presteren. Daarom is voor alle VINCI Energies merken het Manifest van groot belang. 

Ontwerp en bouw
Ehtische principes
Snelle milieutransitie
Maatschappelijke projecten

Onze infrastructuur en faciliteiten dienen het publiek en het gemeenschappelijk belang. Daarom streven we ernaar om alle belanghebbenden in onze projecten zo vroeg mogelijk te betrekken, inclusief partners, klanten, leveranciers, verkozen ambtenaren, omwonenden en maatschappelijke organisaties.

Wij bevorderen zorg en overleg bij de uitvoer van onze projecten, om ervoor te zorgen dat onze partners nauw betrokken zijn. 

Ethisch handelen is de sleutel tot onze contracten en onze relatie met de klant. Onze bedrijven passen onze ethische gedragscode toe over de hele wereld.

Wij dragen zorg voor totale transparantie in onze eigen praktijk en in die van onze onderaannemers. 

We ijveren voor een milieuvriendelijke verandering van het levenskader, de infrastructuren en de mobiliteit volgens drie pijlers; handelen voor het klimaat, het gebruik van grondstoffen optimaliseren via de circulaire economie en natuurlijk omgevingen beschermen.

Tegen 2050 willen we CO2-neutraal zijn. Daarom verbinden we ons ertoe onze directe uitstoot tegen 2030 met 40% te verminderen en oplossingen te ontwikkelen die de milieu transitie van onze klanten en onze bedrijfstakken versnellen. 

Onze bedrijfsactiviteit is geworteld in lokale diensten. We steunen daarom de betrokkenheid van onze medewerkers en bedrijven in het sponsoren van maatschappelijke projecten en de bestrijding van sociale uitsluiting.

Wij stellen ons ten doel de maatschappelijke betrokkenheid van onze medewerkers te ondersteunen, in het bijzonder via onze groepsstichtingen over de hele wereld. 

Ongevalvrij
Gelijkheid
Duurzame loopbanen
Delen in voordelen

Wij verwerpen het idee dat ongevallen op de werkplek onvermijdelijk zijn. Ons management heeft een verantwoordelijkheid in al het mogelijke doen om de fysieke integriteit en de gezondheid van de medewerkers op hun werkplek te garanderen.

Onze doelstelling is om ongeval vrij te zijn. 

Onze cultuur is gebaseerd op het samenbrengen van mensen van verschillende achtergronden en expertise. We verwerpen alle vormen van discriminatie bij het inhuren van mensen, in arbeidsrelaties en in de loopbaan van onze medewerkers. We trainen onze managers in deze benadering en doordringen onze leveranciers en onderaannemers hiervan.

Wij richten ons op diversificatie van onze leidinggevenden; we betrekken meer vrouwen en mensen van verschillende afkomst. 

Wij hebben een lange-termijn benadering in de relaties met onze medewerkers. We voelen ons verantwoordelijk om een evenwichtige carrière en persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers te bevorderen.

Wij richten ons op opleiding en kansen binnen de arbeidsmobiliteit om zo duurzame inzetbaarheid te bevorderen. 

Onze medewerkers zijn samen de grootste aandeelhouder van VINCI. Wij streven ernaar om de voordelen van onze groei te delen met onze medewerkers over de hele wereld door middel van aandeelhouderschap voor werknemers en passende winstdelingsregelingen.

Wij zien erop toe dat iedere VINCI-medewerker, waar mogelijk, de kans krijgt om te delen in ons economisch succes. 


Banner neem een kijkje